Meniu
Cosul tau

Politica de Confidentialitate

1. Introducere

Această politică privind date personale („Politica”) are ca scop să vă informeze despre practicile noastre privind strângerea, folosirea și partajarea unor date personale pe care ni le puteți trimite. Citiți cu atenție întregul document. Legislația UE și cea românească se aplică procesărilor noastre de date personale. Această politică se aplică clienților (persoane care comandă prin orice modalitate produsele noastre, inclusiv telefonic- verbal), vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor noastre.
Date cu caracter personal : reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Operatorul de date cu caracter personal NATURASTUDIO PHARMA SRL, cu sediul în Ilfov, str. Orhideelor 39 G, nr. 39 G, sc. G, cod postal 77041, Dudu, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J23/4636/2016, având CUI RO 36753530, 
Date de contact responsabil cu protecția datelor __________email sau numarul ________
Durata prelucrării
Datele personale colectate de operator vor fi prelucrate 
- pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, respectiv pe toată durata executării contractului
- dupa finalizarea acesteia , respectiv ulterior încetării contractului, pentru o perioadă de ___an
- Ulterior expirării perioadei de ___ an, în cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.
Datele personale colectate în vederea transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului exprimat de persoana vizată, dar nu mai mult de ___ani de la data încetării contractului.

Categorii de destinatari: datele personale vor putea fi comunicate în măsura în care acest lucu este necesar ori aprobat următoarelor categorii de destinatari- companii din grupul ___________, subcontractanți ai operatorului în vederea executării contractului, societati de recuperare creante, societăți ce oferă servicii tip poștă/curierat, furnizori/subcontractanți de servicii call-center si asistență clienți, furnizorilor de servicii de marketing,studii satisfacție clienți, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii autorități publice, instanțe de judecată,

Companiile destinatare care prelucrează date cu caracter personal în cadrul UE/SEE se supun acelorași prevederi legale și oferă același nivel de protecție ca și operatorul. Cu toate acestea, dacă pentru aducerea la îndeplinire a contractului va fi necesar transferal datelor personale către destinatari din afara UE /SEE, operatorul va solicita respectivilor destinatari să protejeze datele personale în conformitate cu cerințele legislației europene.

2. Ce informații strângem despre dvs?


Accesând site-urile și navigând prin ele, unele informații pot fi strânse în mod pasiv (adică, fără sa ni le trimiteți în mod activ) prin diferite metode, cum ar fi adrese internet protocol (IP), cookies, tag-uri și colectare de date de navigare. De asemenea colectăm informații de la dvs. prin comenzile lansate de dvs. inclusiv telefonic (apeluri inregistrate), prin întrebări specifice adresate dvs. prin orice miloace, și prin datele pe care ni le trimiteți sub formă de e-mail și formulare. În unele locuri ale site-urilor, completarea unor date poate fi necesară pentru a avea acces la opțiuni specifice, de exemplu alerte pe e-mail sau abonamente la newslettere. 
Pentru respectarea obligațiilor juridice și pentru executarea contractelor, păstrăm de asemenea date personale în aplicațiile noastre interne, de exemplu numele, date de identificare, adresa, numărul de telefon și adresa de email ale clientilor.

3 Folosirea informațiilor. Tipuri de date obligatorii/voluntare

Scopul colectarii datelor este:
- informarea clientilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate,
- trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
- de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul clientului

Cu excepția cazurilor altfel indicate, putem folosi datele dvs. pentru a îmbunătăți conținutul site-urilor, a personaliza site-urilor după preferințele dvs, a comunica cu dvs (dacă ați cerut informații), pentru obiective de marketing și cercetare, și pentru alte scopuri definite în această politică. 
Dacă vă abonați la alertele trimise prin e-mail, colectăm adresa dvs. de e-mail. Această adresă se folosește doar pentru informarea pe care ați cerut-o. Dacă doriți să vă dezabonați, o puteți face în orice moment folosind indicațiile din fiecare e-mail pe care îl primiți, sau prin trimiterea unui e-mail la __________si/sau sms la _____________________.

Datele personale furnizate de dvs, precum:
a. Datele de identificare (nume, prenume, domiciliu, CNP, serie, număr act de identitate si alte date din actul de identitate)
b. Date de contact adresa de e-mail, telefon fix/mobil,
c. Adresa de domiciuliu/facturare/livrare/corespondență

Sunt necesare pentru pregatirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea modificarea sau încetarea contractului, livrarea produselor, factuare, încasare, răspunsuri la reclamații, fiind astfel colectate in temeiul executarii contractului incheiat cu dvs. pentru achizitionarea produselor noastre. Refuzul dvs. de a furniza aceste informații determină imposibilitatea operatorului de a furniza produsele/serviciile pe care le comercializează. 
Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs .
Date personale precum:
a. Date de consum
b. Date de localizare
c. Date tehnice
d. Date comerciale

Vor putea fi prelucrate în următoarele scopuri:
- pregatirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea modificarea sau încetrea contractului, livrarea produselor, facturare, încasare, răspunsuri la reclamații., furnizare serviciu relații clienti (caz in care nu pot fi refuzate), 
- transmitere notificări, informări, oferirea de servicii, verificare si recuperare debite, comunicări comerciale, personalizarea ofertei de produse, efectuare de comunicări comerciale proprii, transmise prin orice mijloc de comunicare (apeluri telefonice, scrisori, corespondență electronica, mesaje sms, mesaje TV), cercetarea de piață, studii si statistici interne, studii de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare etc .
Persoanele vizate isi pot retrage oricand consimțământul pentru utilizarea datelor personale pentru scopurile de marketing prin transmiterea unei declaratii sau email sau prin apelare si/sau sms la nr.de telefon__________. Retragerea va fi inregistrata imediat.

4. Drepturile persoanelor

Ca si persoană vizată (ale carei date personale sunt colectate si prelucrate), puteți ne puteti contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, la adresa _____________in atentia _____________, sau telefonic folosind datele de contact______________ în vederea exercitării drepturilor dvs. 
Aceste drepturi sunt următoarele: 
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR), 
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR), 
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR), 
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR), 
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR). 
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

5.Securitate

Luăm măsuri rezonabile pentru a proteja datele dvs. personale pe care ni le încredințați, împotriva pierderii, abuzului, publicării neautorizate, alterării sau distrugerii. Atenție, nicio comunicare prin internet nu este 100% sigură sau fără riscuri. Un e-mail trimis la/ sau dinspre site-uri și aplicații nu poate fi sigur. Dvs. trebuie să evaluați cu grijă ce date ne trimiteți prin e-mail. Dvs. aveți responsabilitatea să asigurați securitatea parolelor, ID-urilor sau altor funcții de acces pe care le folosiți cu site-urile și aplicațiile. Linkuri către alte site-uri Site-urile pot conține linkuri sau trimiteri către alte site-uri. Noi nu putem controla site-uri terțe și această politică nu le este aplicabilă. Vă ȋncurajăm să citiți politica de confidentialitate și de cookie-uri pentru fiecare site pe care îl vizitați.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul disponibil pe acest site, pentru a oferi funcționalităti specifice social media și pentru a analiza traficul. Citește politica de utilizare cookies